Stichting WoonDroom Leusden

Waar staan we nu?

  • Er ligt een uitgebreid projectplan en een programma van eisen. 
  • Woningstichting Omthuis heeft de intentie uitgesproken om te willen bouwen voor onze WoonDroom op de Maanweg in Leusden. 
  • Omthuis heeft een architect in de arm genomen met ervaring in het ontwerpen voor onze doelgroep.
  • Verschillende varianten van het ontwerp zijn gepresenteerd aan de omwonenden. 
  • Naar aanleiding van feedback van de omwonenden is een ontwerp gekozen om verder uit te werken. 
  • Eind 2023 is de vergunningsaanvraag ingediend. 
  • De bewonersgroep is samengesteld en wordt door de orthopedagoog getoetst. 
  • De belangstellenden lijst is echter niet gesloten. Vrijblijvend inschrijven voor de wachtlijst is altijd mogelijk. 
  • Onze jaarrekening 2023 vind je hier. 
 
 
 
E-mailen