Stichting WoonDroom Leusden

Belangstellingsregistratie

We willen graag weten wie er belangstelling heeft om in de toekomst bij ons te komen wonen. Hoe lang het duurt voor onze woondroom gerealiseerd is weten we niet, wel dat het een proces van een aantal jaren kan zijn. Maar dat het er komt weten we zeker! 

Ook als het kind nu nog jong is kunt je je belangstelling aangeven. Dit kan vanaf 12 jaar. Deze belangstellingsregistratie is geheel vrijblijvend.


Het profiel van de toekomstige bewoners ziet er als volgt uit:

  • Tussen de 18 en 30 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking.
  • In staat om met ondersteuning zelfstandig te wonen.
  • Bewoners hebben een vorm van dagbesteding.
  • De intentie is om een woongroep te zijn waar sociaal contact en verbinding op ‘huiselijke’ manier vorm krijgt (bijv. gezamenlijk eten, taken, sociale activiteiten)
  • Uitgangspunt is langdurig verblijf/wonen
  • Een gemixte groep van mannen en vrouwen
  • De bewoner gebruikt geen drugs en is niet agressief, seksueel ontremd of intimiderend.
  • Uitgangspunt m.b.t. financiering: Wajong en zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg, indicatie ZZP VG 3 en 4, in de vorm van een PGB. Optioneel, onderzoek moet dat aantonen, kunnen jongeren met ZZP VG 5 en 6 ook in aanmerking komen.
  • Een onafhankelijke gedragsdeskundige beoordeelt kandidaten op geschiktheid op basis van het bewonersprofiel.


Voor de toetredingsprocedure en registratieformulier klikt u hier. 


 
 
 
 
E-mailen