Stichting WoonDroom Leusden

Belangstellingsregistratie

De bewonersgroep is samengesteld en wordt door de orthopedagoog getoetst. De belangstellenden lijst is echter niet gesloten. Vrijblijvend inschrijven voor de wachtlijst is altijd mogelijk.

Voor de toetredingsprocedure en het registratieformulier klik je hier.

Ook als het kind nu nog jong is kun je je belangstelling aangeven. Dit kan vanaf 12 jaar. Deze belangstellingsregistratie is geheel vrijblijvend.


Het profiel van de toekomstige bewoners ziet er als volgt uit:

  • Bij de start tussen de 18 en 30 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking.
  • In staat om met ondersteuning zelfstandig te wonen.
  • Bewoners hebben een vorm van dagbesteding.
  • De intentie is om een woongroep te zijn waar sociaal contact en verbinding op ‘huiselijke’ manier vorm krijgt (bijv. gezamenlijk eten, taken, sociale activiteiten)
  • Uitgangspunt is langdurig verblijf/wonen
  • Een gemixte groep van mannen en vrouwen
  • De bewoner gebruikt geen drugs en is niet agressief, seksueel ontremd of intimiderend.
  • Uitgangspunt m.b.t. financiering: Wajong en zorgindicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg, indicatie ZZP VG 3 en 4, in de vorm van een PGB. Bij uitzondering - onderzoek moet dat aantonen - kunnen jongeren met ZZP VG 5 en 6 ook in aanmerking komen.
  • Een onafhankelijke gedragsdeskundige beoordeelt kandidaten op geschiktheid op basis van het bewonersprofiel.


 
 
 
 
E-mailen